ข่าวทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสังคม

ผู้ว่าราชการ เปิดการอบรมเครือข่าย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

Spread the love

ผู้ว่าราชการ เปิดการอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำศพก. เครือข่าย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

เมื่อเวลา 09.00น. นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางเป็นประธาน เปิดการอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำศพก. เครือข่าย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อม นาย นานเสกสรร ไกรสดับ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรด และผู้นำศพก. เครือข่ายให้การต้อนรับ

ในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำศพก. เครือข่าย ในวันนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดให้สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือที่เรียกว่า ศพก. ในทุกอำเภอๆ ละ 1 แห่ง เพื่อให้เป็นจุดเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ ทางการเกษตรในด้านต่างๆ ของชุมชนและมีการตั้ง ศพก. เครือข่าย อีกอย่างน้อยอำเภอละ 10 แห่งโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี ศพก. เครือข่าย ทั้งสิ้น 200 ศูนย์

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพประธานศพก.เครือข่าย ในประเด็น การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยมีบุคคลเป้าหมาย คือ ประธาน ศพก. เครือข่าย จากทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 210 คนโดยมีหลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย 2 หัวข้อ ได้แก่ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว (GAP ข้าว) การดำเนินงานตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หวังว่าเกษตรกรที่มาเข้าการอบรมในวันนี้ จะได้รับความรู้ เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว และแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองต่อไปได้

Cr. กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
Close
Close